CROESO…

#DawnCymru

Cyflwyno Gwion

Gwion DafyddFy enw i ydi Gwion Dafydd, dwi’n wreiddiol o Rhyl, wedi byw yng Nghaerdydd am chwarter fy mywyd ond rwan wedi symud yn ôl i’r gogledd, ym Mro Aled.

Ers bod yn rhan o flwyddyn Medrau Undeb Yr Anibynnwyr llynedd a grwp ieuenctid capel Ebeneser, dwi wedi teimlo galwad i wasanaethu plant a ieuenctid.

Blwyddyn yma, dwi a’n nyweddi yn rhannu’r cyfrifoldeb o wasanaethu, gweithio gydag a helpu datblygu plant a ieuenctid Bro Aled. Byddaf hefyd yn derbyn hyfforddiant trwy DAWN, gan amrywiaeth o bobl, fydd yn ychwanegu at fy nefnyddioldeb fel Cristion i arwain a datblygu ffydd a sgiliau mewn pobl eraill.

Dwi’n gweddio erbyn amser yma blwyddyn nesaf y byddai wedi dysgu mwy am beth mae’n olygu i ddilyn Iesu a gwasanaethu mewn rôl swyddogol yn ogystal â dod yn agosach at Dduw fel unigolyn.

Information

This entry was posted on Medi 9, 2015 by .
%d bloggers like this: