CROESO…

#DawnCymru

Cyflwyno Sarah

imageEnw fi ydi Sarah Johnson, ond ddim am yn hir, gan fy mod yn priodi mis nesa! Ges i fy magu yn Llanasa, Sir y Fflint, ond ers hynny wedi bod yn y brifysgol ym Mryste a newydd orffen blwyddyn yng Nghaerdydd yn gweithio mewn Canolfan Gymunedol Bresbyteraidd yn Ystrad Mynach. Dwi wedi bod yng nglŵm mewn gwaith plant ac ieuenctid ers imi gychwyn yn y coleg, wedi cael fy ysbrydoli gan arweinwyr ar wersylloedd a chlybiau plant, lle ddes i yn Gristion. Dwi newydd gychwyn gweithio ym Mro Aled hefo fy narpar ŵr fel Cynorthwyydd Gweinidogaethol. Yn y gwaith yma fyddwn ni yn canolbwyntio yn enwedig ar waith plant ac ieuenctid yn y Fro, yn arwain clybiau, astudiaethau ac oedfaon. Hefo’r rôl newydd yma dwi wedi cael y cyfle i fynychu cwrs DAWN er mwyn gallu ehangu fy niwinyddiaeth academaidd yn ogystal ag yn ymarferol. Dwi wir yn edrych ymlaen at weithredu ar beth sydd i’w gael ei ddysgu yn y cwrs. Gawni weld beth fydd gan Dduw i wneud hefo ni!

Information

This entry was posted on Medi 15, 2015 by .
%d bloggers like this: