CROESO…

#DawnCymru

Cyflwyno Catrin

catrinCatrin ‘dwi, yn wreiddiol o Lansannan, ble cefais fy magu mewn cymuned gartrefol a gweld eglwys yn tyfu gyda Crist yn y canol. Wedi hynny, treuliais amser yn astudio Hanes a Chymdeithaseg ym Mrhifysgol Manceinion, ac yna amser o weithio yn Llundain. Tra’n Llundain cefais y cyfle i astudio cwrs cyflwyniad i  ddiwynyddiaeth, a chael blas gwych o sut mae astudio athrawiaeth, diwinyddiaeth systematig a.y.b yn dangos yn well trysorau Crist, ac ers hyn rwyf wedi bod yn eiddgar i astudio mwy.

Mae Corey a minau yn teimlo galwad i fod yn rhan o weinidogaeth Gymraeg yma yng Nghymru. Mae DAWN yn gyfle gwych i gael dysgeidiaeth ar draws y sbectrwm – Hanes yr eglwys, cyd-destun Cymru, sut i ddehongli a phregethu’r efengylau, sut i arwain.. yn ogystal a gallu gwneud hyn ar y cyd a bod yn rhan o’r eglwys, a chael mentor yn ein herio a chalonogi i roi’r pethau hyn i ddwyn yn ein bywydau ddydd-i-ddydd fel disgybl Crist.

Information

This entry was posted on Tachwedd 13, 2015 by .
%d bloggers like this: