CROESO…

#DawnCymru

Yr Ysgol Sadwrn

robinGofynnwyd i Robin Powell-Davies, myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn wreiddiol o’r Wyddgrug, rhannu ei brofiad o fod yn rhan o Ysgol Sadwrn Dawn sydd yn cwrdd yn Seion, Aberystwyth.

Mae ysgol Sadwrn Dawn wedi bod yn rhan reolaidd o’m mis ers rhyw ddwy flynedd bellach. Yn yr ysgol Sadwrn rydym wedi edrych ar ystod eang o bynciau fel hanes Cristnogaeth yng Nghymru, efengylu a llythyr Paul at yr Effesiaid.

Mae edrych ar y pynciau yma wedi cryfhau fy ffydd a fy arfogi i rannu’r newyddion da am Iesu gydag eraill. Er bod peth o be sy’n cael ei drafod yn mynd dros fy mhen, rydw i’n gweld wrth baratoi ar gyfer yr ysgol Sadwrn, gwrando ar y darlithoedd a siarad gyda Christnogion aeddfetach bod be sy’n cael ei ddweud yn Salm 19:10 am air Duw mor wir, “Mwy dymunol ydynt nag aur, na llawer o aur coeth, a melysach na mêl, ac na diferion diliau mêl”

andrasMae Duw yn galw arnom ni i astudio ei air o, ”A pheidiwch â chydymffurfio â’r byd hwn, ond bydded ichwi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, er mwyn ichwi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy’n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef” – Rhufeiniaid 12:2. Credaf bod Dawn yn ffordd wych o wneud hyn. Rydw i’n annog i unrhyw un sydd eisiau edrych yn ddyfnach mewn i air Duw i ymuno gyda ni.

Yn yr ysgol Sadwrn nesaf byddwn yn edrych ar lythyr Paul at y Colosiaid, rydw i’n edrych ymlaen i weld be ddysgwn ni wrth edrych ar y llyfr yma.

Information

This entry was posted on Tachwedd 17, 2015 by .
%d bloggers like this: