CROESO…

#DawnCymru

Tri Mis a Diwinyddiaeth

Gofynnwyd i Catrin Hampton rhannu ei phrofiad o dri mis ar gwrs DAWN.

Fel rhan o’n astudiaethau gyda DAWN rydym yn cwrdd unwaith y mis i edrych yn benodol ar ‘beth sy’n gwneud arweinydd’.
Mae hyn bob amser yn ddiwrnod o her, annogaeth a hefyd amser cyffroes wrth i ni feddwl trwy sut i weithredu beth yr ydym yn ei ddysgu o ddoethineb y gair, ein darlithwyr ac ein gilydd, er mwyn dangos gogoniant Crist i Gymry heddiw.

dawn llandrindodFel arfer, roedd llawer i ddysgu a trafod Ddydd Llun, gyda dwy sesiwn gan David Ollerton ‘Sancteiddrwydd Personnol’ a ‘Camu at Weledigaeth’, ac un gyda Derek Rees ‘Gwersi’r Gorffennol, Gwaith y Presennol, ‘Gobeithion y Dyfodol’. Un o’r pethau wnaeth sefyll allan oedd dyfyniad gan John Owen “Holiness is nothing but the implanting, writing and living out the gospel in our souls”. Trwy DAWN rwy’n dod i adnabod yn well beth mae’r efengyl yn fy ngalw i, sut gallaf efelychu Crist yn well, a thrwy hyn sut i ystyried yr eglwys yng Nghymru yn y dyfodol – pa fath o eglwys mae’r efengyl yn ddisgrifio a chrybwyll. Yn ogystal, rydym nawr yn grŵp o fyfyrwyr a darlithwyr sy’n dysgu hyn gyda’n gilydd, gan feddwl am Effesiaid 4:12 “Y nod ydy ein bod ni’n ymddiried ym Mab Duw gyda’n gilydd ac yn dod i’w nabod yn well.”

Wrth i ni gwrdd yn y sesiynau yma bob mis rydym yn dysgu gymaint yn ddiwinyddol ac yn ymarferol, gan gynnwys sut i gael bywydau sydd wedi eu plannu yn y gair, mewn gweddi, ac addoliad, ac am hyn mae DAWN wedi bod yn fraint ac yn fendith go iawn, hyd yn oed yn y tri mis cyntaf.

Information

This entry was posted on Tachwedd 30, 2015 by .
%d bloggers like this: