CROESO…

#DawnCymru

Ble Mae Daniel?

 andrasllunGofynnwyd i Andras Iago crynhoi ei ddarlithoedd a rhoddodd yn Aberystwyth mis diwethaf.

Un o’r pethau sy’n ein clymu ni at ein gilydd ar y cwrs Dawn yw ein bod ni’n credu fod Duw yn Dduw sy’n siarad gyda ni heddiw trwy ei Air. Felly trwy’r flwyddyn eleni ry’m ni’n mynd i fod yn cynnal ysgol Sadwrn bedair gwaith eleni i’n helpu i edrych yn ddyfnach ar wahanol lyfrau o’r Beibl.

Tro llyfr Daniel oedd hi fis diwethaf. Mae’n siŵr fod storïau llyfr Daniel ymhlith y rhai mwyaf cyfarwydd i Gristnogion o bob oed. Ond wedi gadael tir cyfarwydd penodau 1-6, mae gweddill y llyfr (7-12) yn wlad ryfedd iawn i ddarllenwyr cyfoes.

Yn y sesiwn yn y bore soniwyd ychydig am gyd-destun hanesyddol y stori a adroddir yn y llyfr. Wedi hynny, trowyd i ganolbwyntio ar y ddwy ran amlwg sydd iddo – y storïau o bennod 1-6, a’r gweledigaethau o 7-12. Wrth drin rhan gyntaf y llyfr trafodwyd y perygl o droi’r hanes yn ddim mwy na stori am arwyr dynol. Does dim posib gwadu fod Daniel a’i ffrindiau’n ddewr tu hwnt – ond rydyn ni’n colli’r pwynt os nad ydyn ni’n gweld mai Duw yw arwr y stori. Yng nghanol dryswch Babilon, mae e’n diogelu’r pedwar ac yn llwyddo’u tystiolaeth iddo. Daw brenhinoedd grymus i weld bod fod Duw’n teyrnasu dros y cwbl oll – bod ‘ei arglwyddiaeth yn arglwyddiaeth dragwyddol, a’i frenhiniaeth o genhedlaeth i genhedlaeth’ (3:34).

Wedi toriad byr troeson ni i edrych ar ail hanner y llyfr. Beth sydd gyda ni yn y rhan hon yw’r hyn sy’n cael ei alw yn andras‘lên apocalyptaidd’, ffurf o lenyddiaeth sy’n trafod y byd a’i bethau mewn termau tra anghyfarwydd i ni. I ddarllen mewn ffordd sy’n mynd gyda graen testunau fel y rhain, mae angen i ni fod yn barod i ddefnyddio’n dychymyg a deall ychydig am y math hwn o lenyddiaeth. Wrth ei ddarllen, mae’n bwysig i ni hefyd gadw’n golwg ar stori fawr y Beibl – y stori sy’n dod i’w huchafbwynt yn nyfodiad Iesu Grist i’r byd a’i waith achubol, a’r stori fydd yn dod i’w chyflawniad gogoneddus gyda’i ail ddyfodiad. Yn y dydd hwnnw, bydd

… un fel mab dyn yn dyfod ar gymylau’r nef;

a daeth at yr Hen Ddihenydd a chael ei gyflwyno iddo.

Rhoddwyd iddo arglwyddiaeth a gogoniant a brenhiniaeth,

i’r holl bobloedd o bob cenedl ac iaith ei wasanaethu.

Y mae ei arglwyddiaeth yn dragwyddol a digyfnewid,

a’i frenhiniaeth yn un na ddinistrir. (7:13-14)

Information

This entry was posted on Rhagfyr 3, 2015 by .
%d bloggers like this: