CROESO…

#DawnCymru

Amdanom Ni

Sut allaf i fod yn rhan o DAWN?

photo 2 - CopyYsgol Sadwrn

Cyfarfodydd Cenedlaethol

Mae DAWN yn cynnal cyfres o ysgolion Sadwrn bedair gwaith y flwyddyn, fel arfer yn Aberystwyth. Yn ystod y diwrnodiau hyn cynhelir darlithoedd, seminarau a gweithdai ymarferol i’n cynorthwyo wrth baratoi pregethau/astudiaethau ac arwain gwaith Cristnogol.

Cyfarfodydd Rhanbarthol 

Yn ogystal â’r Ysgolion Sadwrn cenedlaethol bydd dau grŵp rhanbarthol (De a Gogledd) yn cyfarfod bob deufis gan roi cyfle i ni weddïo, rhannu profiadau a thrafod er mwyn adeiladu’n gilydd i wasanaethu o fewn Eglwys Crist.

 

Profi’r Alwad

Mae DAWN hefyd yn cynnig hyfforddiant dwys sy’n rhoi cyfle i unigolion brofi os yw Duw yn eu galw i weinidogaethu yn ei Eglwys yn y dyfodol.

Gwneir hyn trwy gyfrwng darlithoedd rheolaidd, cyfnodau ar leoliad mewn eglwysi gwahanol, mentora personol a chyfleoedd i arwain mewn amrywiol weinidogaethau Cristnogol.

 

Dros y blynyddoedd mae nifer o fyfyrwyr wedi cael budd o’r cwrs hwn gyda rhai ohonynt bellach mewn gweinidogaeth lawn amser ar draws Cymru.

Ydi Duw efallai yn dy alw di i’w wasanaethu yn y Gymru Gymraeg?

 

 

Beth am ymuno â ni mewn gweddi?

“A phan welodd ef y tyrfaoedd, tosturiodd wrthynt am eu bod yn flinderus a diymadferth fel defaid heb fugail.

Yna meddai wrth ei ddisgyblion, “Y mae’r cynhaeaf yn fawr ond y gweithwyr yn brin;

deisyfwch felly ar Arglwydd y cynhaeaf anfon gweithwyr i’w gynhaeaf.”

Mathew 9:36-38

 

Ein gweddi yw y bydd ein Harglwydd yn achub, yn meithrin, ac yn anfon gweithwyr i’w gynhaeaf, yn ein cenhedlaeth ni ac i’r dyfodol, er mwyn Ei enw.

Am wybodaeth bellach cysylltwch isod…

%d bloggers like this: