CROESO…

#DawnCymru

Colosiaid- Rhodri Glyn

Mae Rhodri Glyn yn weinidog ym Mro Aled sydd ar hyn o bryd yn astudio yng Ngholeg Ddiwinyddol Oak Hill yn Llundain.   Ar ddechrau 2016, y llythyr at y … Parhau i ddarllen

Ionawr 12, 2016

Ble Mae Daniel?

 Gofynnwyd i Andras Iago crynhoi ei ddarlithoedd a rhoddodd yn Aberystwyth mis diwethaf. Un o’r pethau sy’n ein clymu ni at ein gilydd ar y cwrs Dawn yw ein bod … Parhau i ddarllen

Rhagfyr 3, 2015

Tri Mis a Diwinyddiaeth

Gofynnwyd i Catrin Hampton rhannu ei phrofiad o dri mis ar gwrs DAWN. Fel rhan o’n astudiaethau gyda DAWN rydym yn cwrdd unwaith y mis i edrych yn benodol ar … Parhau i ddarllen

Tachwedd 30, 2015

Yr Ysgol Sadwrn

Gofynnwyd i Robin Powell-Davies, myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn wreiddiol o’r Wyddgrug, rhannu ei brofiad o fod yn rhan o Ysgol Sadwrn Dawn sydd yn cwrdd yn Seion, Aberystwyth. … Parhau i ddarllen

Tachwedd 17, 2015

Cyflwyno Corey

Haia bawb! Corey Hampton ‘dwi. Dwi’n wreiddiol o Tennessee, ond wedi byw yn y D.U ers Gorffennaf 2013. Fe wnes i ddod i Gymru yn y lle cyntaf i fod … Parhau i ddarllen

Tachwedd 13, 2015

Cyflwyno Catrin

Catrin ‘dwi, yn wreiddiol o Lansannan, ble cefais fy magu mewn cymuned gartrefol a gweld eglwys yn tyfu gyda Crist yn y canol. Wedi hynny, treuliais amser yn astudio Hanes … Parhau i ddarllen

Tachwedd 13, 2015

Cyflwyno Sarah

Enw fi ydi Sarah Johnson, ond ddim am yn hir, gan fy mod yn priodi mis nesa! Ges i fy magu yn Llanasa, Sir y Fflint, ond ers hynny wedi … Parhau i ddarllen

Medi 15, 2015

Cyflwyno Gwion

Fy enw i ydi Gwion Dafydd, dwi’n wreiddiol o Rhyl, wedi byw yng Nghaerdydd am chwarter fy mywyd ond rwan wedi symud yn ôl i’r gogledd, ym Mro Aled. Ers … Parhau i ddarllen

Medi 9, 2015

Cyflwyno Tomos

Tomos Roberts-Young ydw i a dwi’n byw yn Abertawe. Fel aelod o Gapel Gomer ac wrth weithio o fewn Cymanfa Bedyddiedig Gorllewin Morgannwg, dwi di cael y cyfle dros y … Parhau i ddarllen

Awst 11, 2015 · Gadael sylw